Om föreningen

Föreningen för Tibetansk Buddhism bildades 1994, och dess verksamhet är mer livaktig och omfattande än någonsin.

 

Vi är en ideell förening, som kan existera tack vare inkomsterna från kursverksamheten och övriga bidrag från våra medlemmar, andra personer och organisationer.

Då vår strävan är att så många som möjligt skall kunna ta del av föreningens omfattande utbud av aktiviteter och Dharmaundervisning fortsätter vi att hålla låga kurs- och medlemsavgifter.

Därför uppskattas allt stöd för att föreningen skall kunna fortsätta finnas till samt fortsätta utvecklas och blomstra för allas väl.

Alla bidrag är välkomna, stora som små, enstaka som regelbundna.

Du som önskar ge ett bidrag kan tills vidare sätta in pengar på föreningens
plusgirokonto 831 87 20-3

FÖRENINGEN FÖR TIBETANSK BUDDHISM

Linnégatan 21, 413 04 Göteborg Tfn 0768-85 82 99, plusgiro 831 87 20-3 Hemsida: www.tibetanskbuddhism.se e-post:info@tibetanskbuddhism.se