Lamrim (The Graduated Path to Enlightenment) studieprogram 2015-2016

Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg är glad att kunna erbjuda en 3-terminer långt studieprogram med Stephan Pende Wormland i ämnet lamrim. Man kan delta i hela programmet eller i de delar man önskar. Programmet börjar med en helgkurs den 20-22 februari 2015. Anmälan görs efter hand som respektive helgkurs och retreat presenteras.

”We are most unbelievably fortunate to have this opportunity to learn lam-rim. The Lam-rim, the steps of the path to enlightenment came from the Lamp on the Path to Enlightenment. The Lam-rim came after Lama Atisha wrote this text. So, we are unbelievably fortunate. Before this, because the Buddhadharma is so extensive, there were many difficulties in Tibet. People didn’t know how to practice, how to put together the three vehicle teachings, and so there was a lot of confusion. Therefore, we are unbelievably fortunate because this subject of the Lam-rim contains the 84,000 teachings of Buddha, which are very vast. All of them are rooted in this, so we are unbelievably fortunate.”

From History and Oral Transmission of Lamp on the Path to Enlightenment by Lama Zopa Rinpoche http://fpmt.org/wp-content/uploads/projects/olc/pdf/LOP%20Hstry&Oraltrnsmssn08LZRkm09.pdf

I hela kurspaket ingår undervisning en helg per termin i 3 terminer, 2 veckolånga retreater i närheten av Göteborg sommaren 2015 och 2016 där vi ges möjlighet att praktisera/fördjupa oss i det vi lärt, gruppträffar på Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg ca 1 gång/mån samt distans gruppträffar via internet med Stephan Pende Wormland för deltagare som ej kan närvara på gruppträffarna i Göteborg. Distans gruppträffar via Internet planeras i samråd med Stephan Pende vid första helgkursen utifrån deltagares intresse och engagemang.

Kursen lämpar sig för såväl nybörjare som erfarna utövare. Den baseras på Bhikshuni Thubten Chodrons bok om Lamrim med tillhörande CD innehåller guidade meditationer över de ämnen vi får undervisning i. Vi kan med hjälp av boken och CD:n börja meditera på egen hand.

Hans Helighet Dalai Lama säger följande på omslaget till Bhikshuni Thubten Chodrons bok:

”I’m very happy to learn that Bikshuni Thubten Chodron has undertaken to record the analytical meditations on Lamrim.

Föreningen avser köpa in några exemplar boken ”Guided meditations on the stages on the path”. Vi har tyvärr inte utrymme att ta emot beställningar eller reservera böcker så vill du försäkra dig om ett exemplar kan du beställa här: http://www.adlibris.com/se/bok/guided-meditations-on-the-stages-of-the-path-9781559392815

Om Bhikshuni Thubten Chodron: http://thubtenchodron.org/biography/

Om Stephan Pende Wormland: http://fpmt.org/teachers/resident/pende/
Stephan Pende Wormland har tidigare undervisat på föreningens uppskattade 3-åriga studikurs ”Discovering Buddhim”, den 3-åriga studiekursen ”Visdom och Medkänsla” samt ett på ett flertal av våra sommar retreater.

Följande helgkurser med Stephan Pende Wormland är planerade:

  1. Vt 2015: 20-22 Februari: http://tibetanskbuddhism.se/lamrim-2015-februari/
  2. Ht 2015: 4-6 September: http://tibetanskbuddhism.se/lamrim-2015-september/
  3. Vt 2016: 18-20 Mars: http://tibetanskbuddhism.se/lamrim-2016-mars/

Följande sommar retreater med Stephan Pende Wormland är planerade:

Retreat 2015: 20-27 juni, 2015 i Härsjösand strax utanför Göteborg. Se separat retreat program: http://tibetanskbuddhism.se/sommaretreat-2015-juni/

Retreat 2016: 11 – 18 juni 2016. Program meddelas senare.

Sommarretreat med Stephan Pende Wormland 11-18 juni 2016

Deltagare i studieprogrammet ges förtur till retreaterna då antal platser är begränsat till ca 20 personer. Föreningens medlemmar och andra erbjuds delta i mån av plats. Möjlighet att notera sig på kölista finns.

Tid för grupp träffar i Göteborg:
Grupp träffarna planeras i samråd med Stephan Pende under kursens gång. Tid för dem meddelas ges efter hand under kursens gång.

Frågor kan ställas till:
Helen Persson som är ansvarig samordnare för studieprogrammet i sin helhet, medverkar vid gruppträffar samt och även undervisar yoga på retreaterna. Helen kan nås via email helen.persson@tibetanskbuddhism.se eller tfn 0736-135027

Ulrika Säljeby som ansvarar för samordning och planering av sommar retreaten 2015 och tar emot anmälningar till den kan nås via email ulrika.saljeby@tibetanskbhuddhism.se