Föredrag med Jan Bärmark, Föränderlighet, förgänglighet, död och dödsboken, 24 oktober

Föredrag tisdagen 24 oktober 19.00

Jan Bärmark, professor emeritus i vetenskapsteori

Tid:  tisdag 24 oktober, kl. 19.00
Plats: Föreningens lokal på Linnegatan 21 (samma hus som Hagabion, ingången till höger)
Avgift:  100 kr