Föredrag med Jan Bärmark, 40 år i Buddhismen

Jan Bärmark, professor emeritus i vetenskapsteori

Tid:  tisdag 23 oktober, kl. 19.00
Plats: Föreningens lokal på Linnegatan 21 (samma hus som Hagabion, ingången till höger)
Avgift:  100 kr