Helgkurs i Lhashi Drildrup med Kalu Rinpoche 9-11 oktober

Kalu Rinpoche blev sjuk i natt med hög feber så han kommer inte till Göteborg 9-11 oktober.

Programmet för helgen har ändrats till följande:

Lama Sakhia, som reser med Kalu Rinpoche i Europa, kommer att undervisa istället för Kalu Rinpoche. Det blir översättning från tibetanska till engelska.

Undervisningen kommer att börja 10:00 lördag och söndag och kommer i princip att följa det ursprungliga programmet, men kommer att sluta något tidigare på söndagen.

Kalu Rinpoche

Vi är glada att Kalu Rinpoche så snart kunnat återvända hit. Denna gång har han valt att främst ge undervisning och invigning/wang i Lhashi Drildrup. Det är en undervisning som omfattar fyra gudomligheter: 2-armad Chenrezig, Grön Tara, Dorje Palmo och Shadrupa (6-armad Mahakala).

Lhashi Drildrup är en undervisning som genom århundraden bevarats inom Shangpa Kagyu-linjen. Tidigare har den bara varit tillgänglig för de som gjorde längre retreater men Kalu Rinpoche har sedan något år börjat ge undervisningen även i mer öppna sammanhang i väst eftersom han anser tiden mogen för detta. Förutom Lhashi Drildrup kommer han att undervisa kring texten Calling the Guru from Afar samt ge invigning i Nigumas variant av Chenrezig-utövning.

För att delta i invigningarna ska man ha tagit tillflykt. Om det finns önskemål så ordnas en tillflyktsceremoni på lördag eftermiddag.

Lördag kväll blir det först invigning (wang på tibetanska, läs mer på Invigning PDF) och sedan tsog, dvs att vi har en gemensam liten fest. Alla får bidra till festen med kakor, godis, frukt etc som placeras likt offergåvor på altaret innan ceremonin.

Fredag 9 oktober

19.00-21.00     ”How to Bring Dharma into Daily Life” (fristående föredrag)

Lördag 10 oktober

10.00-12.00     Undervisning om Lhashi Drildrup
15.00-17.00     Undervisning om texten Calling the Guru from Afar
19.00-21.00     Invigning (wang) Lhashi Drildrup och tsog

Söndag 11 oktober

10.00-12.00     Undervisning om Shadrupa
15.00-17.00     Utövning av Lhashi Drildrup
19.00-21.00     Invigning (wang) Niguma

Plats:     Föreningens lokal i Viktoriahuset (samma som Haga Bion) Linnegatan 21 B, Göteborg

Språk:     Undervisning och texter kommer att vara på engelska.

Avgift fredagens föredrag:   100 kr kontant vid entrén (eller till föreningens plusgiro 831 87 20-3)

Avgift lördag + söndag:    800 kr för medlem  (900 kr för icke medlem)

Det är brukligt att man dessutom ger dana till lärare när man deltar i en invigning.
Om någon inte kan/vill delta söndag kväll är priset 700 kr (800 kr för icke medlem).

Anmälan till helgkursen sker via e-post till kalu.rinpoche@tibetanskbuddhism.se samt genom att betala in kursavgiften till föreningens plusgiro 831 87 20-3 senast fredag 2 oktober.

Medlemskap kostar 250 kr för 2015 och betalas in till samma konto.
Ange vad betalningen gäller.

Personer som önskar privat konsultation med Rinpoche måste anmäla detta i förväg till mejladressen ovan.

Om Kalu Rinpoche Yangsi

Kalu Rinpoche Yangsi besökte oss första gången i februari. Hans tidigare inkarnation levde länge ett tillbakadraget liv i grottor i Himalaya innan han började undervisa i väst och hann starta en rad center i Europa och Amerika.

Dagens Kalu Rinpoche är 25 år och hör till den nya generation av tibetanska lärare som från ung ålder både fått den traditionella tibetanska undervisningen och förberetts för att undervisa i väst. Han lever sedan något år i Frankrike, är gift och har en dotter. Han engagerar sig bl a i miljöfrågor och ungas framtidstro. Han betonar vikten av att ta hand om kroppen på ett sunt sätt och föregår med gott exempel genom långa cykelturer. Mycket som vi västerlänningar tampas med i våra livspussel ingår också i hans liv och gör honom väl lämpad att undervisa oss.

Kalu Rinpoche ser ett behov av att förnya Dharma-undervisningen så att den blir levande i vår tid och vår del av världen. Samtidigt är han noga med att allt ska vara väl förankrat i den tibetanska buddhistiska traditionen.

Läs mer om Kalu Rinpoche på engelska: www.paldenshangpa.org
 och på franska: www.linkofshangpa.org och www.paldenshangpa-la-boulaye.com