Lamrim studiegrupp 2015-2016

Välkommen till lamrim (The Graduated Path to Enlightenment) studie träffar. Träffarna planeras efter hand och i samråd med Stephan Pende Wormland som undervisar på föreningens 3 terminer långa studieprogram

Se information om studieprogrammet i sin helhet:
http://tibetanskbuddhism.se/lamrim-studieprogram/

 

Kontaktperson: Du kan nå Helen Persson via email helen.persson@tibetanskbuddhism.se eller telefon 0736-135027 om du har frågor.