”Vårt behov av visdom”

Jan Bärmark, professor emeritus i vetenskapsteori

Jan Bärmark, professor emeritus i vetenskapsteori

Föredrag tisdagen 4 april 19.00

Vi lever i en mörk tid där rädsla och hat bygger murar. Vi lever samtidigt med en brist på mening och faller därför offer för ytliga filosofier som konsumismen som predikar att du är vad du har. Jag vill propagera för nödvändigheten av visdom.
I västerlandet är Aristoteles och buddhismen exempel på visdom.
Likt H.H Dalai Lama kommer jag att tala om en sekulariserad etik där visdom och medkänsla är hörnstenarna och där metoden är att vi bearbetar vårt eget sinne genom att lyssna på undervisning, reflekterar över den och mediterar över den.

Tid: tisdag 4 april, kl. 19.00
Plats: Föreningens lokal på Linnegatan 21 (samma hus som Hagabion, ingången till höger)
Avgift: 100 kr