Lamrim – The graduated path to enlightenment, 4-6 september

Helgkurs 2 av 3 med Stephan Pende Wormland den 4-6 september 2015

Välkommen anmäla dig till 2:a helgkursen i föreningens 3-terminer långa studieprogram 2015-2016. Förutom helgkurser innehåller kurspaketet 2 sommar retreater (2015 + 2016), gruppträffar på föreningen ca en gång i månaden samt möjlighet till distans gruppträffar med Stephan Pende via Internet. Man kan delta i hela eller delar av programmet efter eget önskemål. Kursen ges på engelska och vänder sig till såväl nybörjare som erfarna utövare av buddhism.

Tid: Fredagen 4 sept, 18.30 – 20.30 (Introducerande föredrag)
Lördagen 5 sept, 10.00 – 17.00
Söndagen 6 sept, 10.00 – 17.00

Plats: Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg, Linnégatan 21 B, Göteborg

Anmälan/Frågor görs till helen.persson@tibetanskbuddhism.se

Avgift för hela helgkursen inkl föredrag : 800:- kr för medlem och 900 kr för icke-medlem. Du bekräftar ditt anmälda intresse av kursen genom inbetalning av kursavgiften senast en vecka innan kursstart till föreningens Plusgiro 831 87 20-3. Önskas medlemskap görs en separat betalning om 250:- till samma Plusgiro kontot.

Avgift för föredrag på fredag: 100:- kontant vid entré (ej föranmälan)

Information om hela studieprogrammet, kurslitteratur samt Stephan Pende Wormland hittar du här: http://tibetanskbuddhism.se/lamrim-studieprogram/

”As I often tell people, the analytical meditations on the points of the Lamrim will transform our minds and enable us to become more compassionate and wise. I encourage people to do these meditations as part of their daily practice.” – Dalai Lama

Om Lamrim:

”The lam-rim, or “graduated path,” is a presentation of Shakyamuni Buddha’s teachings in a form suitable for the step-by-step training of a student.

Lama Tsongkhapa (1357–1419) is the founder of the Gelugpa school of Tibetan Buddhism. Je Tsongkhapa’s Lam-Rim Chen-mo or The Great Treatise on the Stages of the Path is one of the most renowned Tibetan Buddhist classics. The work falls into the Lam-Rim genre which stemmed from the Kadampa school of Tibetan Buddhism. Its main structure is based on the division of three levels of spiritual beings, which Atisha puts forth in The Lamp for the Path, and the three principles of the path.

The Lam-Rim Chen-mo is also written as a comprehensive manual of Buddhist practice. It deals with many details on how to conduct meditation and spiritual practice in routine activities; and it also shows how to use scriptural sources as practical instructions.”

From: http://fpmt.org/education/teachings/texts/lam-rim/